โรงเรียนบ้านโคกยาง


หมู่ที่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทร. 0-76471-361

การเอาใจใส่ รายละเอียดแบบฝึกหัดการเอาใจใส่ อธิบายได้ ดังนี้

การเอาใจใส่

การเอาใจใส่ ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของบุคคลอื่น และตอบสนองต่ออารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในธุรกิจ RBC Style บอกวิธีการทำงาน และสิ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ในหมู่คุณลักษณะที่จำเป็นของพนักงานมากขึ้น นี่คือคุณสมบัติที่ช่วยพอดีกับทีม และแก้ปัญหาการทำงานโดยไม่มีข้อขัดแย้ง องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของทักษะที่อ่อนนุ่ม คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

การเอาใจใส่ คือการเอาใจใส่อย่างมีสติกับสภาวะทางอารมณ์ของผู้อื่น ความสามารถในการรับรู้ว่า พวกเขารู้สึกอย่างไรและแสดงความเห็นอกเห็นใจ มันดำเนินการเหนือสิ่งอื่นใดด้วยความช่วยเหลือของเซลล์ประสาทกระจก ซึ่งตั้งอยู่ในเปลือกสมอง และช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจช่วยให้เรารู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่ง และตัวเขาเองจะเข้าใจ

อารมณ์ของเขามีความสำคัญต่อคุณ คุณยอมรับเขา ทักษะนี้จำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: การค้นหาภาษากลาง การตกลงกัน และพัฒนากลยุทธ์ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถแทนที่คนอื่นได้ การเอาใจใส่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่เราแต่ละคนอาศัยอยู่ ช่วยให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น ในการสร้างสะพานต้องปฏิบัติตามกฎจำนวนหนึ่ง กฎการเอาใจใส่

การเอาใจใส่

ความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเข้าใจบุคคลใดและเห็นอกเห็นใจเขา การเอาใจใส่เป็นงานภายในที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก แต่บ่อยครั้งที่ง่ายกว่าที่เราจะตัดสินคนอื่น โดยใช้แบบแผนและคำตำหนิ เพื่อละเลยความรู้สึกของพวกเขา กระตุ้นสิ่งนี้โดยไม่เต็มใจที่จะเจาะลึกปัญหาของคนอื่น เคล็ดลับเราควรใส่ใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง

การเห็นอกเห็นใจไม่ประเมินค่า หากบุคคลอื่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มักจะมีความปรารถนาที่จะพูดว่าคุณทำอะไรโง่ๆ และคุณต้องโทษทุกอย่าง แต่ด้วยวิธีนี้ เราจะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น ติดป้ายและพยายามลดคุณค่าความรู้สึกของผู้อื่น พวกเขากล่าวว่า สิ่งที่คุณประสบอยู่นั้นไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมด นี่คือกลไกการป้องกันของจิตใจ เราไม่ต้องการที่จะเผชิญกับอารมณ์เชิงลบที่รุนแรงของผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าทัศนคติดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือ สร้างการติดต่อ เคล็ดลับการปฏิเสธปฏิกิริยาอัตโนมัติ และเข้ารับตำแหน่งที่ไม่ตัดสิน ยอมรับความจริงที่ว่าแต่ละคนมีชีวิตอยู่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยาของตัวเอง จำไว้ว่า เราแต่ละคนมีมุมมอง ความคิด ความเชื่อ กฎเกณฑ์ของตัวเอง เคารพความแตกต่างเหล่านี้ แม้ว่าเราจะไม่แบ่งปันโลกทัศน์ของบุคคล

แต่เราต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์ในมุมมองของเขา แบบฝึกหัด การเอาใจใส่ ผู้คนมีความสามารถที่แตกต่างกันในการสัมผัสถึงความเห็นอกเห็นใจ สำหรับบางคนมีมาแต่กำเนิด ในขณะที่สำหรับคนอื่นๆ เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในที่แปลก แต่สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการเอาใจใส่เป็นทักษะที่พัฒนา ต้องใช้ความปรารถนา และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ความฉลาดทางอารมณ์ เหตุใดจึงกำหนดชีวิตของเราและวิธีจัดการกับมัน คนรอบข้างเรา เมื่อคุณยืนที่ป้ายรถเมล์ เดินหรือนั่งรถ ให้มองดูผู้คนรอบๆ ตัวคุณ ลองนึกภาพว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร พวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีวันที่ดีในวันนี้หรือวันที่ยากลำบากก็ตาม และเมื่อสื่อสาร ให้ถามตัวเองด้วยคำถามว่า คนที่ฉันกำลังคุยด้วยตอนนี้รู้สึกอย่างไร ผลลัพธ์ด้วยวิธีนี้ในตอนแรก คุณจะสร้างแค่สมมติฐานเท่านั้น

แต่ด้วยการพัฒนาทักษะ คุณจะแม่นยำยิ่งขึ้นในการประมาณการของคุณ ตั้งใจฟัง พื้นฐานของการเอาใจใส่คือความสามารถในการฟังบุคคล มอบหมายงานให้ตัวเอง ฟังและเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อ เมื่อสื่อสารกับผู้อื่น พยายามอย่าว่อกแว่กกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง วางโทรศัพท์ สบตา ไม่ขัดจังหวะ ปล่อยให้พวกเขาพูด ผลลัพธ์สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างการติดต่อกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

เพราะพวกเราแต่ละคนชื่นชมคู่สนทนาที่มีศิลปะไม่เพียงแต่เป็นนักเล่าเรื่อง แต่ยังเป็นผู้ฟังด้วย การสะท้อนกลับ สะท้อนอารมณ์ของอีกฝ่าย ฟังเขาและเล่าสิ่งที่เขาบอกคุณซ้ำ โดยเน้นที่ความรู้สึกของเขา ผลลัพธ์คุณจะสามารถสร้างการติดต่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ วิธีนี้จะขจัดความจำเป็นในการเลือกคำพิเศษบางคำ ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหา เชื่อมต่อกับผู้อื่น ไม่เป็นความลับที่หลายคนชอบที่จะรวมกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกัน

คนที่มีโลกทัศน์คล้ายคลึงกันเพราะในสังคมเช่นนี้ เรารู้สึกสบายใจที่สุด แต่สิ่งนี้ทำให้ทัศนวิสัยเบลอ ทำให้เกิดอุโมงค์ความคิด และทำให้เราไม่สามารถเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีความเห็นต่างจากเรา กำหนดภารกิจในการสื่อสารกับผู้ที่คุณจะไม่รักษาความสัมพันธ์ในชีวิตปกติด้วยเหตุผลหลายประการ ผลลัพธ์ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น คนที่มีโลกทัศน์ต่างกันและแรงจูงใจของพวกเขา การอ่านนิยายและการชมภาพยนตร์จิตวิทยาเป็นครูฝึกการเอาใจใส่ที่ดี

พยายามติดตามและวิเคราะห์ความรู้สึกของฮีโร่ ในช่วงเวลาที่เขาแสดงความเห็นอกเห็นใจ และทำไม ผลลัพธ์บ่อยครั้งเมื่อสัมผัสกับงานศิลปะ ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ องค์ประกอบนี้มีอยู่ในตัวงาน ซึ่งช่วยฝึกทักษะ มีเกมกระดานจำนวนมาก รวมถึงสำหรับผู้ใหญ่ที่สร้างโอกาสในการสวมบทบาทเป็นคนอื่น และสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา หนึ่งในนั้นคือ Imaginarium ผลลัพธ์เกมดังกล่าวฝึกความสามารถในการเข้าใจคู่สนทนา

และทำนายความคิดของผู้คนที่แตกต่างกัน การ์ดแสดงอารมณ์ ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตและคัดลอกรายการอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วยรายการมากกว่า 30 รายการต่อหน้า แต่ละสถานการณ์ในชีวิตที่คุณประสบ ผลลัพธ์แผนที่อารมณ์จะบอกความแตกต่างระหว่างอารมณ์ และเวลาที่รู้สึกได้ เมื่อเปรียบเทียบการ์ดใบนี้กับปฏิกิริยาของผู้อื่น คุณจะเข้าใจและสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้แม่นยำยิ่งขึ้น ท้ายที่สุด เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจใครสักคน

คุณต้องเข้าใจความรู้สึกของคุณ นักจิตวิทยาเด็กทำการทดลองดังกล่าว โดยมีตุ๊กตานั่งอยู่ที่มุมตรงข้ามของห้อง และขอให้เด็กจินตนาการและบอกสิ่งที่เห็น คุณสามารถใช้เทคนิคเดียวกัน ในสถานการณ์ที่คุณต้องการแสดงความเห็นอกเห็นใจ พยายามทำให้ตัวเองอยู่ในที่ของคนอื่น ผลลัพธ์ความสามารถในการมองโลกจากมุมมองของผู้อื่น แบบฝึกหัดจะช่วยพัฒนาทักษะที่มีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ช่วยให้คุณอ่านสถานะทางอารมณ์ของบุคคลอื่น รู้ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้เขา เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ในทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน

บทความที่น่าสนใจ : เม็ดเลือดแดง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้จำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ

บทความล่าสุด